Inversió Immobiliària

El coneixement dels mercats locals ens permet prestar el suport necessari per al creixement estratègic del nostre client

  • Informació sobre les millors oportunitats d’inversió
  • Assessorament en l’elecció de les millors accions a emprendre en la gestió d’immobles per obtenir la major rendibilitat de la inversió
  • Anàlisi de renda de mercat i la seva previsible evolució tenint en compte la Llei d’Arrendaments Urbans