Gestió Patrimonial

Administrem el patrimoni immobiliari mitjançant un adequat sistema de gestió integral que permet gestionar cada cas de forma individual, garantint servei i professionalitat.

Gestionem els arrendaments amb rigor, eficàcia i professionalitat per tal que el patrimoni dels nostres clients no es devaluï.

La nostra gestió està enfocada al increment dels ingressos del patrimoni a curt termini, eliminant els riscos d’impagats i danys que puguin produir els arrendataris en aquests béns

Administració i Gestió Diària
 • Màxim control de les possibles incidències en el cobrament dels rebuts de lloguer
 • Control i seguiment a la correcta execució dels contractes d’arrendament
 • Manteniment i reparacions ordinàries de l’entitat
 • Aplicació immediata de les noves disposicions reglamentàries i lleis que sorgeixin en relació als arrendaments.
 • Control i pagament de les diferents obligacions econòmiques de l’entitat (IBI, despeses comunitàries, taxes, etc.)
Liquidació Mensual
 • Cada dia 25 del mes en curs es lliura la liquidació corresponent a les finques de cada client
Manteniment i Rehabilitació Integral
 • Estudi i avantprojecte d’obres i rehabilitacions per aconseguir les majors expectatives possibles de rendibilitat del patrimoni
 • Assessoria jurídica, fiscal i financera
 • Assessorament sobre qualsevol acció que impliqui la intervenció de lletrats
 • Assessorament en temes de desnonament i altres qüestions jurídiques que puguin sorgir a través del nostre departament jurídic
 • Assessorament en la presentació d’impostos (IVA, retenció lloguers, impost societats, etc.)