Laboral

En una tasca tant important com és la gestió del personal, posem a la seva disposició un grup de professionals altament qualificats que, mitjançant els coneixements, l’experiència i la permanent formació actualitzada, proporcionen la gestió i les respostes que cada empresa necessita.

Pretenem acompanyar-los en l’àrea laboral des de la presa de decisions estratègiques de la seva empresa, fins a la confecció d’una nòmina.

  • Altes i baixes davant la Tesorería General de la Seguretat Social, tant laborals com d’enfermetats o accidents
  • Realización y renovación de contratos de trabajo
  • Confección de las nóminas
  • Confección de los TC’s
  • Confección de las declaraciones trimestrales de I.R.P.F. (modelo 110) y anuales (modelo 190)
  • Confección de los Certificados de Retenciones anuales
  • Asesoramiento general sobre temas laborales
  • Recursos delante la Tesorería General de la Seguridad Social