Gestió Financera

Planificació
Planificació, control i seguiment dels fluxos de tresoreria de les empreses ja sigui mitjançant la supervisió o realitzant les tasques directament
Recolzament
Recolzament a la direcció financera de la seva empresa per a la presa de decisions en projectes d’inversió
Assistència
Assistència per la gestió i negociació bancària.