Gestió Economica

 • Plans de Viabilitat i de projectes d’Inversió
 • Plans d’Empresa: elecció de la forma jurídica mes adequada, busqueda de subvencions i ajudes, posada en funcionament, …
 • Diagnòstics Empresa: estudis de punt mort, anàlisis de balanços, …
 • Plans Financers i / o Econòmics i reorganització del passiu
 • Gestions i Intermediació amb entitats financeres.
 • Assessorament general.
 • Implantació Control de Gestió.
 • Implantació Control Pressupostari.
 • Estudis de valoració d’empreses.
 • Cerca de possibles socis compradors i/o venedors.
 • Informació sobre novetats i normatives d’interès i valoració dels seus efectes sobre l’Empresa.